Home » Can’t Be in Love歌詞 Young Hysan feat. Gigi Cheung 張蔓姿

Can’t Be in Love歌詞 Young Hysan feat. Gigi Cheung 張蔓姿

Can’t Be in Love 歌詞 | Young Hysan | 新歌快遞 | 歌詞彙

作曲:Young Hysan, Gigi Cheung
作詞:Young Hysan, , Tommy Grooves, Gigi Cheung 張蔓姿
編曲:Young Hysan, Ming Ko
監製:Young Hysan, Ming Ko
主唱:Young Hysan feat. Gigi Cheung 張蔓姿


Can’t Be in Love歌詞

(Chorus – Young Hysan)
Girl you better run, run, run away
Run from me, before I fuck it up again
天生太偏激
Run from me, before I fall in love again
太多顧忌 怕日後沒法共你
怕走近你 會令你沒法抖氣
Trying to love 愛到最尾怕分離
You better run, before I fuck it up

(Verse 1 – Young Hysan)
Okay 今日冇嘢想做 缺乏衝勁
When you not here with me, I don’t wanna do anything
攤喺梳化放負 假裝不出快樂高興
乜都玩過試過 無晒意義 算啦反正
青春荒廢晒 有數個禮拜無落club玩
色彩繽紛感覺燦爛 係一瞬間眨眼
得你可以比我溫暖 不要走 太孤單
若此刻不見你 我世界剩低唏噓感嘆

(Pre-chorus – Young Hysan)
And I’m falling I’m falling apart, without you
And I can’t fill this hole in my heart, but I know girl

(Chorus – Young Hysan)
Girl you better run, run, run away
Run from me, before I fuck it up again
天生太偏激
Run from me, before I fall in love again
太多顧忌 怕日後沒法共你
怕走近你 會令你沒法抖氣
Trying to love 愛到最尾怕分離
You better run, before I fuck it up

(Verse 2 – Gigi Cheung)
Sorry I been feeling sad
無奈太多想法 太過痴情
Baby tell me where you at
沒咗你 I feel like trash
學習自己一個也要高興
親手破壞
是幼稚或發癲
懂得去愛
離開才發現
可以重來再一次
牽手去樂園
相信靈魂相見
能好好記着

(Chorus – Young Hysan, Gigi Cheung)
Girl you better run, run, run away
Run from me, before I fuck it up again
天生太偏激
Run from me, before I fall in love again
太多顧忌 怕日後沒法共你
怕走近你 會令你沒法抖氣
Trying to love 愛到最尾怕分離
You better run, before I fuck it up

Can’t Be in Love歌詞 | Young Hysan | 新歌快遞 | 歌詞彙

Similar Posts