Home » Catch a Vibe歌詞 | MIRROR

Catch a Vibe歌詞 | MIRROR

Catch a Vibe歌詞 | MIRROR | 組合 | 新歌快遞 | 歌詞彙

Catch a Vibe

Catch a Vibe意思

成團五週年,邀約⼤家慶祝,記得覆電話。。。
有時抱成⼀團,有時忙作⼀團?
無論排排坐,抑或爭凳仔,都係⼀班男⽣玩遊戲~
超濃縮情感交換,⼀⾸歌時間聽晒!

無論你有幾忙都好
不如一齊抽抽空
同MIRROR《Catch a Vibe》!

作曲: T-Ma
作詞: 陳詠謙
編曲: T-Ma
監製: T-Ma
主唱:MIRROR


Catch a Vibe歌詞

Yeah you and me, huh
You know we Catch a Vibe
come on!
You thinkin’ what I’m thinkin’?

天天和時間賽跑
天天和聯網社交
天天困於某種氣泡 Whoo Whoo

天天妒忌吃到飽
天天虐待腦細胞
偏偏有諗法不要搞

(忙極也慶祝)
即刻 一班friend 一間餐廳
幾杯 幾多支 今晚我請
娛樂節目 人人換制服
(要慶祝)
不如齊人 勢如破竹
不如齊人 眼神有接觸
Are you ready or not?

來 來來來 抽抽空見面 na na na na
來 來來來 叉叉先有電 na na
一首歌可陪你癲
幾分鐘可能太短
You know we Catch a Vibe!
You know we Catch a Vibe!

Catch a Vibe
有個世界夠大 (Catch a Vibe!)
You and I
約你去catch a… (You and I)

天天被會議夾攻
天天願望上太空
偏偏買不到一秒鐘

團 聚也好 差不多半世未見面
難約到要用合同 排排坐 (爭凳仔)
傳聞話 誰 內 訌

(還是要慶祝)
通宵 等一等 等到天光
心灰 搵一搵 搵到偏方
期待戲肉 延遲大結局
(照慶祝)
不如齊人 看誰答覆
不如齊人 友情要儲蓄
隨時有點升幅

來 來來來 抽抽空見面 na na na na
來 來來來 叉叉先有電 na na
一首歌可陪你癲
幾分鐘可能太短
You know we Catch a Vibe!
You know we Catch a Vibe!

Catch a Vibe
有個世界夠大
You and I
約你去catch a…(Come on catch a vibe)
Catch a Vibe
有個答案夠大 (Catch a Vibe!)
You and I
Yeah yeah yeah oh

Yea, hey you and me, come on!

抽抽空見面 na na na na
忙 忙忙忙 亦能露笑臉
一首歌可陪你癲
幾分鐘可能太短
You know we Catch a Vibe!
You know we Catch a Vibe!

Catch a Vibe
有個世界夠大
You and I
約你去catch a…

一首歌可陪你癲 是累但是未棄權
You know we Catch a Vibe!
You know we Catch a Vibe!

Catch a Vibe
You know we catch a…
約你去 catch a
Catch a Vibe!

Catch a Vibe歌詞 | MIRROR | 組合 | 新歌快遞 | 歌詞彙

Similar Posts