Home » 不可愛教主歌詞 Anson Lo 盧瀚霆

不可愛教主歌詞 Anson Lo 盧瀚霆

不可愛教主歌詞 大叔的愛片尾曲 | Anson Lo 盧瀚霆 | MIRROR | 歌詞彙

不可愛教主

作曲:Key Ng / Y.Siu
作詞:林若寧
編曲:Y.Siu@emp / Key Ng@emp
監製:Edward Chan
主唱:Anson Lo 盧瀚霆


不可愛教主歌詞 大叔的愛片尾曲

像病態般這麼喜歡你
你每次接觸都支配悲喜
眉頭額角聯想都是你 無論一起 不一起

寂寞正因這麼喜歡你
快樂在我總可以希冀
沈默的一眼 微妙的一笑 能令我半死

Oh now I’m missing you 你根本不需知道
I’m missing you 像隔著了一千里擁抱
無需說話的溝通最好
Oh if You love me too 白日我亦會夢到
既近又遠 越觸摸你越觸不到
難道你真的不發現到

但願有一丁點喜歡我
若誤會了准許我想錯
存在溫馨過 存在關心過 誰又看結果

Oh now I’m missing you 你根本不需知道
I’m missing you 像隔著了一千里擁抱
無需說話的溝通最好
Oh if You love me too 白日我亦會夢到
既近又遠 越觸摸你越觸不到
難道你真的不發現到

Oh now I’m missing you 你根本不需知道
I’m missing you 望你望我都感到鼓舞
迷戀你地老天荒也好
Oh if You love me too 但願最後我夢到
既愛又怕 越想傾訴越感吞吐
So I sing this song only for you

不可愛教主歌詞 大叔的愛片尾曲 | Anson Lo 盧瀚霆 | MIRROR | 歌詞彙

唱完記得介紹親朋好友睇大叔的愛呀!

Similar Posts