Home » 殺死我的經理人歌詞 ERROR

殺死我的經理人歌詞 ERROR

殺死我的經理人歌詞 | ERROR新歌快遞 | 歌詞彙

殺死我的經理人

填詞:鍾說
作曲:CMgroovy
編曲:CMgroovy
監製:CMgroovy
主唱:ERROR

殺死我的經理人歌詞

殺死Hana醬 殺死Hana醬
殺死Hana醬 殺死Hana醬
殺死Hana醬 殺死Hana醬

當花姐終於眼瞓 四個腦內壞事轉緊
有計劃 埋伏佢 佢今次死梗(日語:影分身の術!!)

sky dive bungee jump 都腳震
雌激素 爆發咪擔心
望佢一陣 個血壓 標到興奮

跑東京鐵塔 六七百格
索晒氣看佢快溶爛

切切切切切切切切碎花姐
炸炸炸炸炸炸炸炸脆花姐

殺殺殺殺殺死我的Hana醬
殺殺殺殺殺死我的Hana醬
攞膽 搵鬼 幫手試一試
眼又盲 耳又聾 要令你不治
殺殺殺殺殺死我的Hana醬
殺殺殺殺殺死我的Hana醬
攞機關槍 子彈掃光 唯望你
能夠泉下有知

生滾青蛙跟蚱蜢 叫我世上劣食冠軍
老細話 唔食哂 冇廣告邊有錢分(快!呑!轟!)

飛車急彎幾百次 周街嘔吐 要搏上新聞
為了星運 每晚有 觀眾一吻

good night show拚過 入廠鬥過
我四個與你有緣份

等等等等等等等咩花姐
GoGoGoGoGoGoERRORGo花姐

殺殺殺殺殺死我的Hana醬
變化進化你的我的Hana醬
挑機 不安 一起試一試
要是難 繼續行 每樣也不易

現在大結局殺掉了Hana醬
今鋪GG全部罹難ERROR桑
翻天覆海拋低廢的我練過
為變更強better me

殺死我的經理人歌詞 | ERROR新歌快遞 | 歌詞彙

Similar Posts