Home » 四五成群歌詞 | ERROR

四五成群歌詞 | ERROR

四五成群歌詞 | ERROR | 新歌快遞 | 歌詞彙

四五成群

作曲:陳考威 / 黃兆銘
作詞:梁栢堅
編曲:黃兆銘
監制:陳考威
主唱:ERROR


四五成群歌詞

望結識當初之中經過
無嘢做兼捱餓 慌到傻
陌路行過 被你諸多折磨

就令我好把幾火 狂踩我成幫助
巴打你 係咁耍我 宜家睇返遠鏡至清楚

講好咗 照玩冇發火 點知我 發惡躁咗

諗返起 我反應嚴重咗
而其實我家陣先熄火

令我無從還手 三隻癲狗
難離難捨 今天知罕有
(嫌玩你 唔多夠 唔追究)
若尚青春我約你喺 梯間隻抽
當我無料 拋我浪頭
明明唔夠 仲要死話有
(難得我 狂虛構 仍吹奏)
一秒恩仇
但在這刻回頭 仍最愛這三隻妖獸

在五載相識之中炒過
你有病睇婦科 黐線婆
仲預埋我 話我應該有咗

鑊鑊有call 熄手機 唔覆我 攪邊科
巴打你 咪再搵我 遲早sticker hea你當覆咗

呢班友 霸三格廁所 專喺我 每次肚痾

等一天 廁所我全落鎖
你要無限加錢先解鎖

令我 無從還手 三隻癲狗
難離難捨 今天知罕有
(嫌玩你 唔多夠 唔追究)
若尚青春我約你喺 天台隻抽
當我無料 拋我浪頭
明明唔夠 仲要死話有
(難得我 狂虛構 仍吹奏)
一秒恩仇
但在這刻回頭 仍最愛這三隻妖獸

日後如還手 請鬆手 老友做藉口

話你嬲 就要兜 收返句 粗口
望你明日或以後 把口識收

令我 無從還手 三隻癲狗
難離難捨 一生的好友
(嫌玩你 唔多夠 唔追究)
日後老邁再約你喺 公園隻抽
當我無料 拋我浪頭
從來唔夠 被你玩得透
(難得我 狂虛構 仍吹奏)
一秒恩仇
就用K歌一首 來拜祭這三隻好友
成世愛死得你先有

四五成群歌詞 | ERROR | 新歌快遞 | 歌詞彙

Similar Posts