Home » 似水流年歌詞 梅艷芳 Anita Mui

似水流年歌詞 梅艷芳 Anita Mui

似水流年歌詞 | 梅艷芳 Anita Mui | 經典廣東歌 | 歌詞彙

似水流年

作曲:喜多郎
作詞:鄭國江
主唱:梅艷芳 Anita Mui


似水流年歌詞 廣東歌

望著海一片
滿懷倦 無淚也無言
望著天一片
只感到情懷亂

我的心又似小木船
遠景不見
但仍向著前
誰在命裏主宰我
每天掙紮 人海裏面
心中感嘆似水流年
不可以留住昨天

留下只有思念
一串串永遠纏
浩瀚煙波里
我懷念 懷念往年
外貌早改變
處境都變
情懷未變

留下只有思念
一串串永遠纏
浩瀚煙波里
我懷念 懷念往年
外貌早改變
處境都變
情懷未變

留下只有思念
一串串永遠纏
浩瀚煙波里
我懷念 懷念往年
外貌早改變
處境都變
情懷未變

留下只有思念
一串串永遠纏
浩瀚煙波里
我懷念 懷念往年…

似水流年歌詞 | 梅艷芳 Anita Mui | 經典廣東歌 | 歌詞彙

Similar Posts