Home » 深情相擁歌詞 張國榮 辛曉琪

深情相擁歌詞 張國榮 辛曉琪

深情相擁歌詞 | 張國榮 Leslie Cheung | 經典廣東歌 | 歌詞彙

深情相擁

作曲:張國榮
作詞:黃鬱/莫如昇
主唱:張國榮 Leslie Cheung &辛曉琪 Winnie Hsin


深情相擁歌詞 廣東歌

不願放開妳的手 此刻可否停留
愛的樂章還在心中彈奏 今夜怎能就此罷休

我的感受 與你相同 不願陪月兒般滑落
對妳的心 有星辰來為證 愛如風雲翻湧

再次深情相擁 時間這一刻停留
千萬不要開口再對我說 愛情只為今夜不走
既然相信會有思念的憂 就讓你我倆長伴左右

我的感受 與你相同 不願陪月兒般滑落
對妳的心 有星辰來為證 愛如風雲翻湧

再次深情相擁 時間這一刻停留
千萬不要開口再對我說 愛情只為今夜不走
既然相信會有思念的憂 就讓你我倆長伴左右

深情相擁歌詞 | 張國榮 Leslie Cheung | 經典廣東歌 | 歌詞彙  

Similar Posts